Krótka relacja z III Zjazdu i Wiecu Rodzimowierców

W dniach 22-23 sierpnia 2015 odbyła się kolejna, bo już trzecia, edycja zjazdu rodzimowierczego połączonego z wiecem. Wydarzenie stanowi kolejny krok na drodze do konsolidacji rozproszonych środowisk rodzimowierczych w celu lepszej ich integracji i reprezentacji w sferze publicznej.

Zjazd miał miejsce w hotelu „Ameliówka” położonym w malowniczym otoczeniu gór Świętokrzyskich. Na miejsce przybyło blisko 70 osób reprezentujących wspólnoty i związki z całego kraju, a także wielu rodzimowierców niezrzeszonych. Pierwszy dzień rozpoczął się od obrzędu inaugurującego, na którym zaproszono do świętego kręgu Bogów i Przodków, ażeby sprzyjali obradom wiecu. Następnie przyszedł czas na wykłady zaproszonych gości: prof.dr hab. Krzysztof Bracha wygłosił prelekcję „Słowiańskie święto wiosenne Stado. Próba rekonstrukcji obrzędu”, z kolei dr Witold Chrzanowski omówił występowanie Skandynawów i Wielkomorawian na terenie państwa wczesnopiastowskiego.  Na zakończenie Poświst z grupy „Gontyna” wygłosił swoją prelekcję „Rola zabobonu w kulturze ludowej”, którą wzbogacił licznymi odniesieniami do prywatnych obserwacji jego rodzinnych stron. Wykłady spotkały się z zainteresowaniem zebranych wyrażonym dużą frekwencją i licznymi pytaniami do prelegentów. Po ich zakończeniu usłyszeliśmy także krótkie wypowiedzi naczelnika Rodzimej Wiary – Stanisława Potrzebowskiego oraz Rafała Merskiego z Watry. Ten ostatni, ku aplauzie zebranych, poinformował o pozyskaniu przez swoją wspólnotę działki przeznaczonej na działalność rodzimowierczą. Podczas wykładów można było dokonać zakupu m.in. książek Rafała Merskiego czy też egzemplarzy „Trygława”, a także kilka innych pozycji okołorodzimowierczych.

Po części teoretycznej przyszedł czas na kolejny obrzęd – wokół świętego ognia, pod górującą nad kręgiem figurą światowida zbruczańskiego zebrali się wszyscy uczestnicy zjazdu aby wezwać Bogów i złożyć im trzebę. Ceremonię poprowadzili żercy z kilku wspólnot, składając Bogom ofiary z miodu. Pod koniec obrzędu miały ponadto miejsce postrzyżyny członków Gontyny – dwóch dorosłych i jednego małoletniego. Poprowadził je Poświst, każdego ze strzyżonych obdarowując z tej okazji podarunkiem. Po uroczystościach nie pozostało już nic innego jak suto zakrapiana biesiada, trwająca do wczesnych godzin rannych.

 

Na drugi dzień zjazdu pozostawiono najważniejsze, czyli wiec. Rozpoczął się on z pewnym opóźnieniem, związanym ze skutkami nocnej biesiady, ale ostatecznie zgromadził większość gości zjazdu. Na obrady składały się dwa punkty: powołanie konfederacji rodzimowierczej oraz kwestia organizacji IV zjazdu. Punkt drugi omówiono pokrótce i wstępnie ustalono miejsce kolejnego zjazdu na Mazowsze, natomiast o wiele więcej czasu i energii obradujących pochłonął punkt pierwszy, czyli właśnie konfederacja. Poniżej prezentujemy treść jej uchwały:

W dniu 23 sierpnia 2015 na III Ogólnopolskim Wiecu i Zjeździe Rodzimowierczym w Łysogórach następujące wspólnoty powołały
KONFEDERACJĘ RODZIMOWIERCZĄ:

Gontyna
Stowarzyszenie Żertwa
Rodzimowiercy Pomorscy
Stowarzyszenie Drzewo Przodków
Wspólnota Rodzimowiercza „Krąg Radogost”
Stowarzyszenie Kałdus
WiD
Gromada Swarga
ZW Rodzima Wiara
Wspólnota Rodzimowierców WATRA
SŁAWA BOGOM !!!

1. Konfederację powołują wspólnoty rodzimowiercze.
2. Celem Konfederacji jest reprezentacja i koordynacja działań środowiska rodzimowierców skupionych we wspólnotach Konfederacji.
3. Kolejne wspólnoty przyjmowane są na Wiecu jednomyślną decyzją Konfederacji.
4. Wspólnota przyjmowana zobowiązuje się do przestrzegania dotychczasowych postanowień Konfederacji.
5. Reprezentantem Konfederacji jest Rada, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu delegowanym przez wspólnoty członkowskie.
6. Rada spotyka się co najmniej raz w okresie międzywiecowym.
7. Wspólnota może opuścić Konfederację w każdej chwili na własne życzenie, składane na ręce Rady Konfederacji.
8. Wspólnota może zostać usunięta z Konfederacji jednomyślną decyzją pozostałych wspólnot przez Radę.
9. Powodem usunięcia wspólnoty z Konfederacji jest zachowanie niegodne rodzimowiercy lub uporczywe działanie na szkodę ruchu rodzimowierczego.

Konfederacja w zamierzeniu ma stanowić organizację odpowiadającą za reprezentację i dbanie o interesy skonfederowanych wspólnot, a jej organem decyzyjnym jest rada składająca się z przedstawicieli poszczególnych grup. Konfederacja nie posiada osobowości prawnej i jest organizacją nieformalną. Skonfederowane wspólnoty pozostają całkowicie autonomiczne, włączając w to kwestie światopoglądowe i doktrynalne, jednakże mogą zostać usunięte w przypadku uznania ich działań za niegodne rodzimowiercy przez pozostałe wspólnoty. W zamierzeniu jej twórców konfedracja stanowić ma pierwszy kroku ku wspólnej przyszłości środowisk rodzimowierczych.

 

Zjazd zakończył obrzęd końcowy, po którym uczestnicy z wolna poczęli się rozjeżdżać obiecując sobie spotkanie w co najmniej tak samo licznym gronie na następnym wiecu.  Nie do przecenienia jest wartość tego rodzaju wydarzeń dla integracji – rozproszonych wszak po całym kraju – rodzimowierców oraz ich sympatyków i pozostaje mieć nadzieję, że ta pozytywna tendencja będzie postępowała.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*