search
top

Rodzimowiercze podsumowanie roku 2015

Ubiegły rok dla środowiska rodzimowierczego w Polsce upłynął pod znakiem wielu inicjatyw i znaczących wydarzeń. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie. Jeśli o czymś zapomnieliśmy lub nie wiemy prosimy o informację. W dniach 22-23 VII w Łysogórach odbył się III Ogólnopolski Zjazd i Wiec Rodzimowierców. Na miejscu zjawili się delegaci większości wspólnot rodzimowierczych z całej Polski. W skład programu wchodziły prelekcje, obrzędy oraz oczywiście wiec. Do jego najważniejszych ustaleń należy przede wszystkim powołanie Konfederacji Rodzimowierczej – nieformalnej grupy mającej w zamyśle reprezentować interesy środowiska rodzimowierczego. Deklarację utworzenia konfederacji podpisały następujące wspólnoty: Gontyna Stowarzyszenie Żertwa Rodzimowiercy Pomorscy Stowarzyszenie Drzewo Przodków Wspólnota Rodzimowiercza „Krąg Radogost” Stowarzyszenie Kałdus WiD Gromada Swarga ZW Rodzima Wiara Wspólnota Rodzimowierców WATRA Zdj. Krzysztof Majcher Łódzka wspólnota rodzimowiercza „Swarga” zorganizowała spotkanie przedstawicieli wspólnot uczestniczących w II Wiecu Rodzimowierczym połączone z otwartym Łódzkim Spotkaniem Słowiańskim. W maju wspólnota wraz z łódzkim oddziałem Niklota oraz „Drużyną Peruna” współorganizowała wykład dra hab. K. Kaczmarka „Politeizm, a przyszłość Europy”. Ukazały się książki: „Słowianie – Wiara i kult” autorstwa R. Merskiego (Watra) i Grzegorza Antosika oraz uzupełnione wydanie „Etyki Słowiańskiej” R. Merskiego. Ta ostatnia książka ukazała się także po angielsku. Wydano podwójny (1/2[14/15]/2015) numer pisma rodzimowierczego „Gniazdo„. Stowarzyszenie „Żertwa” z kujawsko-pomorskiego zorganizowało kilka otwartych wykładów, m.in. wykład dra hab. K. Kaczmarka „Politeizm, a przyszłość Europy” czy A. Bartwickiego („Swarga”) – „Miejsca kultowe Słowian”. Wykłady stanowiły zainicjowanie szerszego cyklu prelekcji. Warmińskie stowarzyszenie „Kołomir” dokonało wznowienia wydanej w 2014 roku książki „Wiara, Ziemia, Rodzina” oraz z powodzeniem zorganizowało dwa spotkania rodzimowiercze w Olsztynie. Pojawiły się nowe wspólnoty, których inicjatorami były osoby od wielu lat związane z ruchem rodzimowierczym – Krąg Radogost oraz Drzewo Przodków. Toruńskie Stowarzyszenie „Kałdus” uzyskało wpis do KRS. Grupa zorganizowała także Spotkanie rodzimowierców z Torunia i okolic. Gromada „Wanda” z Krakowa zorganizowała cykl Wieczorów Tradycji Słowiańskiej, a także wydała serię rodzimowierczych kartek pocztowych, z których zysk przeznaczono na cele charytatywne. W Krakowie odbył się także „III Festiwal Poezji i Sztuki Rodzimowierczej„. Warszawski oddział Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot” zorganizował dwuczęściowe spotkanie z etnologiem Marcinem Stańczukiem (Muzeum Wsi Radomskiej) pt. „Panteon Lechicki”, a także spotkanie z popularyzatorem historii i mitologii Arturem Szrejterem pt. „Dzieje Słowiańszczyzny Zachodniej a współczesna kultura popularna”. W Dąbrowie Górniczej odbył się Festiwal Kultury Słowian „Stado„. W dniach 26-28 listopada 2015 r. odbyła się w Krakowie VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii Colloquia Russica „Ruś a kraje kultury łacińskiej: społeczeństwo, kultura, religia (X–XVI w.)”, współorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Prelekcje wygłosili goście z Białorusi, Czech, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Słowiańskie dziedzictwo coraz śmielej przenika... read more

Kalendarium obchodów rodzimowierczych 2016

Wśród wspólnot rodzimowierczych coraz częstszą staje się praktyka prezentowania całorocznych harmonogramów organizowanych przez siebie obchodów świąt. Poniżej prezentujemy rozpiski tych grup, które zdecydowały się je upublicznić. Jeśli o czymś nie wiemy lub zapomnieliśmy będziemy wdzięczni za informację. Swarga (łódzkie) Welesowe 09.02 Jare Gody 17.03 Maik 03.05 Kupała 20.06 Perunowe 21.07 Plony 24.09 Dziady 30.10 Szczodre Gody 19.12 Żertwa (kujawsko-pomorskie) 20.03.2016 – Jare Gody 1.05 – 6.05 – Rusalny tydzień (Gaik, Dziady wiosenne) 20.06.2016 – Kupała 23.07.2016 – Święto Peruna 15.08.2016 – Spas Chlebowy 22.09.2016 – Święto Plonów 30.10.2016 – Dziady 20.12.2016 – Szczodre Gody Kałdus (kujawsko-pomorskie) 30.01.2016 – Gromnica 19.03.2013 – Jare Gody 07.05.2016 – Maik 18.06.2016 – Kupała 16.07.2016 – Święto Peruna 15.08.2016 – Święto Mokoszy 17.09.2016 – Święto Plonów 29.10.2016 – Dziady 17.12.2016 – Szczodre Gody Kołomir (warmińsko-mazurskie) Szczodre Gody – 19 XII 2015 (odbyły się) Jare Gody – 19 III 2016 Maik – 30 IV 2016 Kupała – 25 VI 2016 Święto Peruna – 23 VII 2016 Święto Mokoszy – 13 VIII 2016 Święto Plonów – 24 IX 2016 Dziady – 29 X 2016 Słowianie Północy – Pomorzanie (pomorskie) luty – Święto Welesa (Welesowe) marzec – Jare Gody kwiecień – Święto Jarowita maj – Święto Mokoszy (Mokoszowe) czerwiec – Kupała lipiec – Święto Peruna (Perunowe) sierpień – Święto Chorsa (Chorsowe) wrzesień – Plony listopad – Dziady grudzień – Szczodre Gody Grupa informuje, że ze względów organizacyjnych i logistycznych dokładne daty podawane będą na ok. miesiąc przed... read more

Kalendarz Rodzimowierczy

W ostatnich latach wielokrotnie natknąć się można były na próby rekonstrukcji lub tworzenia nowego kalendarza, którym mogliby posługiwać się współcześni Rodzimowiercy. Niestety, w wielu przypadkach polegało to na kopiowaniu koncepcji p. Haliny Łozko (o czym pisaliśmy) lub wymyślaniu kompletnych banialuków. Dlatego też, chcąc zabrać głos, prezentujemy własną próbę ujęcia tematu. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że zapisane w kalendarzu święta są świętami obchodzonymi przez Stowarzyszenie Kołomir, jednak jak można zauważyć, kalendarz obrzędowy wygląda podobnie u większości wspólnot (z mniejszymi lub większymi różnicami). Nie było naszym zamiarem tworzenia kolejnej listy dat ludowych zwyczajów często nie tylko nie związanych z kulturą polską, ale również zwyczajnie niemożliwych do zrealizowania i/lub nie mających większego znaczenia duchowego. Zamiast tego pragnęliśmy za pomocą tej prostej formy wskazać, że przenoszenie świąt związanych z Przyrodą bezpośrednio na obecnie używany kalendarz nie zawsze ma sens. Podkreślić trzeba, że Przodkowie dla odmierzania czasu, oprócz prostych narzędzi, posługiwali się przede wszystkim Słońcem (w skali dnia i roku) i Księżycem (w skali miesiąca, a więc księżycowego cyklu). Te najbardziej naturalne sposoby mierzenia czasu niekoniecznie muszą przystawać do dzisiejszych realiów cywilizacyjnych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować je w odniesieniu do duchowości. Przede wszystkim, Słońce. Jego kolejne etapy życia – jak to widzieli Przodkowie – odmierzają czas roczny i są analogią do etapów w życiu człowieka. Warto zauważyć, że żywot Słońca jest nieskończony, a jego śmierć na koniec roku jest zarazem odrodzeniem: podobnie jak u człowieka i w Przyrodzie w ogóle. Dlatego chcąc ustalić podstawę dla Rodzimowierczej miary czasu, która nie zawsze jest dla wszystkich jasna, trzeba stwierdzić wprost: rok słoneczny zaczynamy od przesilenia zimowego. Data wydarzeń astronomicznych jest niezależna od jakiegokolwiek kalendarza, stanowi też pewny i stabilny punkt odniesienia. Najdłuższa noc w roku symbolizuje ostateczną przegraną Słońca, ale również jego odrodzenie, jako że to właśnie od tego momentu rozpocznie ono wędrówkę zwieńczoną najpierw zrównaniem a następnie – całkowitą dominacją dnia na nocą. Z punktu widzenia Rodzimowiercy, w kwestii duchowej liczą się tylko podział czasu na porę ciemną i jasną, oraz nieco bardziej precyzyjny na pory roku. Pora jasna obejmuje naturalnie wiosnę i lato, podczas gdy ciemna – jesień i zimę, z ich początkiem poszczególnych pór roku wyznaczanym oczywiście przez przesilenia i równonoce.  Czas pory jasnej to okres dominacji światła, czas życia i ciepła. Pora ciemna to okres bardziej refleksyjny, związany z Przodkami i zaświatami, jak również cieszenia się obfitością, na którą pracujemy w czasie pory jasnej (dosłownie i w przenośni). Jeśli chodzi o pory roku, sytuacja wydaje się oczywista, ale kwestia ta jest... read more

top
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.