search
top

Kamil M. Kaczmarek – Religijne korzenie Europy

Trygław – miesięcznik metapolityczny proponuje książkę Kamila M. Kaczmarka pod tytułem Religijne Korzenie Europy. Powrót do politeizmu, a pod tym wydawałoby się śmiałym tytułem kryje się publikacja, która była bardzo potrzebna ruchom rodzimowierczym. Autor wskazując na faktyczną podstawę duchową naszego kontynentu w przystępny sposób diagnozuje problem duchowości współczesnej Europy i proponuje dwa rodzaje terapii mającej na celu poprawę sytuacji. Ogólnie rzecz biorąc terapie dzieli na konwencjonalną i alternatywną, czyli odpowiednio na powrót do Chrześcijaństwa (w jego tradycyjnej, historyczno-europejskie wersji) oraz – do politeizmu (tu greckiego, chociaż wyjście z tego stanowiska nadaje uniwersalny charakter następującym rozważaniom). Jak nietrudno się domyślić, autor zdecydowanie faworyzuje opcję drugą, dowodząc przy użyciu swojej szerokiej wiedzy nie tylko jej sensu, ale i rozważając prawdopodobieństwo jej zastosowania oraz ewentualne tego konsekwencje społeczne. Książka ta jednak jest ważna dla Rodzimowierców przede wszystkim dlatego, ze obala wiele „mitów”, których współcześni Rodzimowiercy często są fanatycznymi wyznawcami i nie chcą – lub nie potrafią – przyjąć pewnych alternatywnych perspektyw, jak tłumaczy zresztą autor, prawdziwie politeistycznych. Co prawda wiele z sugestii autora powoli funkcjonuje już w rodzimowierczym dyskursie, jednakże wciąż nierzadko pozostają one niezauważone, a co dopiero zaimplementowane, lub – co gorsza – traktowane są jako „skatoliczenie” Rodzimowierstwa. Autor przedstawia wizję religii politeistycznej jako ruchu poważnego, nie będącego kaprysem nonkonformistów, ani tym bardziej efektem rozkłady społecznego i duchowego. Rzetelnie wskazuje na kwestie wydawałoby się oczywiste. a jednak nie zawsze i nie do końca. Stawiając diagnozę jednocześnie proponuje skuteczne leczenie. Publikacja napisana przystępnym, ale nie prostackim językiem, zwarta i uporządkowana, z licznymi przypisami i dookreśleniami. Cena również nie jest wygórowana, stąd gorąco zachęcamy do zapoznania się z dziełem pana Kaczmarka i wzięciem do serca wniosków zawartych szczególnie w jej drugiej części. Kamil M. Kaczmarek, Religijne korzenie Europy, Trygław, Warszawa 2016 Dostępna na stronie Autora:... read more

top
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.