Relacja z IV Ogólnopolskiego Wiecu Rodzimowierczego

W dniach 19 – 21 VIII 2016 w podwarszawskim Powsinie odbył się, już po raz czwarty, Ogólnopolski Wiec Rodzimowierczy. W zjeździe wzięli udział przedstawiciele wspólnot z całej Polski, jak również Rodzimowiercy niezrzeszeni, a podczas dwudniowych obrad przedstawiono wiele ważnych tematów i podjęto kilka ciekawych decyzji.

Zjazd rozpoczął się w piątek spotkaniem integracyjnym, podczas którego uczestnicy debatowali o tematach z jakimi środowisko powinno się zmierzyć w czasie obrad następnego dnia. Natomiast już w sobotę zaczęła się z lekkim opóźnieniem, ale za to przy bardzo dobrej (aż nazbyt) aurze i w jeszcze lepszych nastrojach, właściwa część tegorocznego zjazdu Rodzimowierców. Po przybyciu ostatnich gości i krótkiej chwili na zakwaterowanie zebrani utworzyli krąg wokół paleniska. Wspólnoty oddelegowały do prowadzenia obrzędu rozpoczęcia swoich żerców, którzy utworzyli wewnętrzny krąg wokół świętego Ognia.  Rytuał rozpoczął się kilkoma słowami powitania od Wojnara (RW Mazowsze) i Leszy (Drzewo Przodków), a po chwili krążył miód i składane były ofiary Bogom, duchom miejsca oraz Przodkom, wraz z prośbami o przychylność na wiecowych obradach.

Jako, że czas gonił, krótko po obrzędzie uczestnicy udali się do znajdującej się na terenie ośrodka (Park Powsin) restauracji aby wysłuchać dwóch wykładów. Rozpoczęła Luiza Działowska z Pagan Federation International prelekcją „Rola kobiety w Rodzimowierstwie”. Wykład wzbudził ogromne kontrowersje wśród niektórych słuchaczy, które dotyczyły głównie kwestii źródeł przedstawianych wniosków. Dla sprawiedliwości zaznaczamy jednak, że sprowokował później pytania oraz ciekawą dyskusję.

Drugim prelegentem był etnograf Marcin Stańczuk z wykładem pod tytułem „Lokalne mikrohistorie jako źródło do rekonstrukcji obrazu świata dawnych Słowian”, podczas którego autor podkreślił potrzebę oraz sposoby zacieśniania relacji z kultywującymi żywe tradycje mieszkańcami wsi. Jego prelekcja została nagrana i wkrótce będzie dostępna online.

Po wykładach zebrani udali się na krótką przerwę, a następnie otwarto właściwą część Wiecu. Omawiano sprawy periodyku „Gniazdo” i publikacji kalendarza Rodzimowierczego, dokonano także analizy majowego święta Stado (organizowanego przez Konfederację Rodzimowierczą), a na koniec podjęto temat reakcji na bezczeszczenie przez Krytykę Polityczną obrzędu postrzyżyn/kosoplecin (to temat nagłośniony przez Duchtynię, pisaliśmy o tym). Tu trzeba odnotować marazm części środowiska. Pojawiały się głosy, aby kompletnie zignorować to zjawisko. Na szczęście widoczna większość postanowiła zareagować.

Sobotnią część wiecu zamknęło ogłoszenie o przyjęciu do Konfederacji Rodzimowierczej krakowskiej Gromady Wanda, oraz o zgłoszeniu do Konfederacji akcesu przez grupę Słowianie Północy – Pomorzanie.

Po wszystkim zorganizowana została biesiada z ogniskiem i poczęstunkiem.

Druga część obrad Wiecu zaczęła się rankiem dnia następnego i była o wiele bardziej intensywna niż pierwsza. Poruszono szereg nowych tematów, podsumowano również kwestie z dnia pierwszego, zapadły także co do nich decyzje. W skrócie:

  • Uchwalono przekazanie funkcji redaktora naczelnego Gniazda nowej osobie i uściślono kilka pomniejszych kwestii związanych ze strukturą i wydawaniem periodyku;
  • Zaplanowano organizację jesienno-zimowej konferencji Konfederacji Rodzimowierczej;
  • Podjęto decyzję o stworzeniu ogólnorodzimowierczej (tj. stworzonej i firmowanej przez wszystkie wspólnoty) publikacji wydawniczej prezentującej Rodzimowierstwo i jego wewnętrzne punkty wspólne i różnice laikom;
  • Omówiono mechanizmy przeciwdziałania patologiom w postaci tzw. turbosłowian i w ramach dyskusji nad nimi podjęto pewne decyzje, jak m.in. uruchomienie kanałów medialnych prezentujących normalny punkt widzenia czy wsparcie powstającej już publikacji dementującej turbosłowiańskie wymysły;
  • Przedyskutowano krótko zasadność ewentualnego wprowadzenia mechanizmów mianowania czy też weryfikacji żercy, ale tu zebrani ustalili, że dotychczasowa droga wyłaniania żercy przez jego wspólnotę jest odpowiednia;
  • Wystosowano oświadczenie do Krytyki Politycznej w sprawie postrzyżyn/kosoplecin;
  • Luźno omówiono dwa warianty rozwoju rodzimowierczej społeczności poprzez zrzeszenie się w związku wyznaniowym – nie podjęto jednakże żadnych decyzji;
  • Ustalono także, że V Wiec zorganizowany zostanie w Krakowie przez Gromadę Wanda.

Tematy i związane z nimi decyzje dyskutowano przez kilka godzin, zebrani mieli też okazję wysłuchać wygłoszonej przez dr Stanisława Potrzebowskiego z RW relacji z tegorocznego ECER oraz przyjętej aplauzem informacji od przedstawiciela Fundacji Watra o otrzymaniu pozwolenia na budowę świątyni we Wrocławiu.

IV Wiec zakończył obrzęd zamknięcia w pobliskim lesie, podczas którego zebrani dziękowali Bogom za pomyślne obrady i sprzyjającą atmosferę spotkania. Później nastąpiły pożegnania i wyjazd większości członków, ale niektórzy pozostali by porozmawiać w mniejszym gronie do późnych godzin popołudniowych. Urządzono również podziękowania dla obsługi restauracji, która trwała na posterunku do samego końca – miodu nie odmówili.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*