search
top

Gromady Rodzimowiercze w Polsce

Ile jest gromad rodzimowierczych w Polsce? Jakie mają założenia, gdzie działają, jaki mają staż? Przeglądając grupy i fora internetowe wielokrotnie można natknąć się na pytania tego rodzaju. Niniejszy artykuł jest kolejną, po cieszącej się sporym zainteresowaniem inicjatywą tworzenia „rodzimowierczych map Polski”, próbą nakreślenia stanu Rodzimowierstwa w Polsce.  Rodzimowiercza mapa Polski co jakiś czas ulega zmianom. Wspólnoty, które działały jeszcze kilka lat temu wygasły; w ich miejsce pojawiają się nowe, mniej lub bardziej lokalne. Do tego dochodzą twory ponad wspólnotowe jak Konfederacja, oraz grupy nie będące formacjami stricte religijnymi. Wedle różnych doniesień funkcjonują też niewielkie zamknięte grupki obrzędujące we własnym gronie. Dlatego podjęliśmy próbę nakreślenia nie tylko kto i czy funkcjonuje, ale również gdzie i na jakich zasadach. Mamy nadzieję, że informacje te okażą się pomocne w odnajdywaniu grup w swoim rejonie, jak również zobrazowaniu sobie wizerunku Rodzimej Wiary w Polsce w roku 2016. Uwaga! Przewidujemy możliwość aktualizacji wpisu o nowo powstałe wspólnoty. Jeśli ktoś nie życzy sobie, aby jego wspólnot była tu wyszczególniona oczywiście prosimy o kontakt, podobnie jeśli ktoś chciałby skorygować/zaktualizować informacje o jego wspólnocie. Informacje opracowano na podstawie artykułów w periodyku „Gniazdo” oraz informacji podanych przez wspólnoty na oficjalnych stronach i profilach FB. DOLNOŚLĄSKIE Watra Wspólnota rodzimowierców śląskich (siedziba – Wrocław), działająca od 2009 roku, zaś od 2013 jako fundacja. Jako wspólnota zajmuje się organizowaniem obrzędów, organizowaniem spotkań i paneli dyskusyjnych na temat słowiańskiej religii, obrzędowości, kultury i sztuki. Angażuje się także w rozmaite inicjatywy kulturowe i związane z rozwojem rodzimowierstwa, w tym działalność wydawniczą. Grupa jest członkiem Konfederacji Rodzimowierczej.   Kalendarz obrzędowy Luty – Święto Welesa / Zapusty Marzec – JARE GODY Kwiecień – Święto Jarowita Czerwiec – KUPAŁA Lipiec – Święto Peruna Sierpień – Święto Mokoszy Wrzesień – ŚWIĘTO PLONÓW Październik – Dziady Grudzień – SZCZODRE GODY Kontakt: Strona oficjalna Facebook     KUJAWSKO-POMORSKIE Żertwa Grupa istnieje od 2010. Siedzibą jest Bydgoszcz. Oprócz obrzędów grupa organizuje też wykłady i spotkania. Członkowie aktywnie zajmują się wspieraniem i aktywizowaniem ruchu rodzimowierczego oraz działaniami na rzecz zachowania i popularyzacji rodzimej słowiańskiej kultury ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Stowarzyszenie jest członkiem Konfederacji Rodzimowierczej. Udział w obrzędach możliwy po uprzednim kontakcie. Kalendarz obrzędowy Marzec – JARE GODY Maj – Rusalny tydzień (Gaik, Dziady wiosenne) Czerwiec – KUPAŁA Lipiec – Święto Peruna Sierpień – Spas Chlebowy Wrzesień – ŚWIĘTO PLONÓW Październik – Dziady Grudzień – SZCZODRE GODY Kontakt: Facebook   Kałdus Stowarzyszenie formalnie istniejące od 2015 roku, chociaż działające dużo wcześniej. Siedzibą grupy jest Toruń. Członkowie stowarzyszenia realizują się na różnych dziedzinach twórczości – prozie, poezji, malarstwie, śpiewie, rękodziele.... read more

Nie szata zdobi rodzimowiercę, chociaż…

Podobno to nie szata zdobi człowieka, ale mimo wszystko, schludny ubiór to także forma okazywania szacunku. Rzecz wydało by się w kontekście Rodzimowierstwa mało istotna, bo przecież w dzisiejszych czasach każdy ma prawo wyrażać swój indywidualizm ubiorem. Zwracając jednak uwagę na fakt, że Rodzimowiercy prawdopodobnie nie wiedzą – lub nie chcą wiedzieć – jak ubrać się na obrzęd wychodzimy im na przeciw.  Na początku uściślijmy, że chodzi konkretnie o ubiór na obrzęd. Ubiór, który powinien wyrażać szacunek uczestnika do Bogów, do Przodków, wreszcie do całej ceremonii, o znaczeniu symboliki czy kolorystyki nie wspominając. Daleko nam do bycia portalem modowym, ale zdarza się, że Rodzimowiercy śmieją się z ubiorów do kościoła, a sami nie wypadają w tej kwestii wiele lepiej. Obecnie zaczyna to ulegać pozytywnym zmianom, ale wciąż można się spotkać z pokutującym od lat podziałem na dwa rodzaje strojów „obrzędowych” – strój black metal/skinhead (czy też bardziej współcześnie – narodowiec, lub jak kto woli Seba) oraz strój rekonstrukcyjny. Są też tacy, którzy ubiorem sugerują, że lekceważą wszystko – obrzęd, towarzyszy i samych siebie. Żadna z tych opcji nie odpowiada powadze święta, choć lekką przewagę mają tu stroje wczesnośredniowieczne, jako że przynajmniej wyglądają (zwykle) estetycznie. Z drugiej strony – w tym przypadku łatwo o niezamierzoną śmieszność. Jednakże, na Bogów! Czy wyobrażacie sobie wyznawców dowolnej innej religii, którzy na swoje ceremonie przywdziewają stroje sprzed tysiąca lat? I nie mamy tu na myśli strojów uzasadnionych kulturowo czy liturgicznie, ale zwykłe stroje rekonstrukcyjne (tak, chodzi o m.in. o te nieszczęsne zbroje, przeszywanice, kolczugi i inne cuda), które potem ci sami ludzie założą na średniowieczny jarmark czy inny festiwal na Wolinie. Tego rodzaju strój na obrzędzie przede wszystkim odbiera mu powagę, gdyż uczestnicy wyglądają jak banda przebierańców, nie uczestnicy wydarzenia religijnego. Przypomina to LARP, nie zaś oddawanie czci Bogom. Druga rzecz – to wspomniani wcześniej wojownicy metalu i „potomkowie husarii”. Oczywiście jesteśmy tu złośliwi, pół biedy jeśli w grę wchodzą modne ostatnio koszulki patriotyczne, ale nie bardzo rozumiemy w jaki sposób koszulka zespołu Honor czy też zawierająca hasła antyislamskie (nawet mimo ich słuszności) miałaby być schludnym strojem na obrzęd. Niektórzy tego rodzaju symboliką zdają się być wręcz oblepieni. Nie jest to problemem na co dzień, przynajmniej nie naszym. Ale obrzęd to ani koncert metalowy, ani manifestacja uliczna. Ktoś powie o pochodzeniu symboliki Orła Białego lub znaczeniu patriotyzmu w Rodzimej Wierze, i my się oczywiście zgadzamy, ale dlaczego na obrzęd przychodzimy ubrani jak na zakupy? Ubiór obrzędowy powinien być więc schludny i wyrażający szacunek dla Bogów, dla ceremoniału, dla organizatora.... read more

top
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.