Gromady Rodzimowiercze w Polsce

Ile jest gromad rodzimowierczych w Polsce? Jakie mają założenia, gdzie działają, jaki mają staż? Przeglądając grupy i fora internetowe wielokrotnie można natknąć się na pytania tego rodzaju. Niniejszy artykuł jest kolejną, po cieszącej się sporym zainteresowaniem inicjatywą tworzenia „rodzimowierczych map Polski”, próbą nakreślenia stanu Rodzimowierstwa w Polsce. 

Rodzimowiercza mapa Polski co jakiś czas ulega zmianom. Wspólnoty, które działały jeszcze kilka lat temu wygasły; w ich miejsce pojawiają się nowe, mniej lub bardziej lokalne. Do tego dochodzą twory ponad wspólnotowe jak Konfederacja, oraz grupy nie będące formacjami stricte religijnymi. Wedle różnych doniesień funkcjonują też niewielkie zamknięte grupki obrzędujące we własnym gronie. Dlatego podjęliśmy próbę nakreślenia nie tylko kto i czy funkcjonuje, ale również gdzie i na jakich zasadach. Mamy nadzieję, że informacje te okażą się pomocne w odnajdywaniu grup w swoim rejonie, jak również zobrazowaniu sobie wizerunku Rodzimej Wiary w Polsce w roku 2016.

Uwaga! Przewidujemy możliwość aktualizacji wpisu o nowo powstałe wspólnoty. Jeśli ktoś nie życzy sobie, aby jego wspólnot była tu wyszczególniona oczywiście prosimy o kontakt, podobnie jeśli ktoś chciałby skorygować/zaktualizować informacje o jego wspólnocie.
Informacje opracowano na podstawie artykułów w periodyku „Gniazdo” oraz informacji podanych przez wspólnoty na oficjalnych stronach i profilach FB.


DOLNOŚLĄSKIE

 • Watra

  Wspólnota rodzimowierców śląskich (siedziba – Wrocław), działająca od 2009 roku, zaś od 2013 jako fundacja. Jako wspólnota zajmuje się organizowaniem obrzędów, organizowaniem spotkań i paneli dyskusyjnych na temat słowiańskiej religii, obrzędowości, kultury i sztuki. Angażuje się także w rozmaite inicjatywy kulturowe i związane z rozwojem rodzimowierstwa, w tym działalność wydawniczą. Grupa jest członkiem Konfederacji Rodzimowierczej.

   

  Kalendarz obrzędowy
  Luty – Święto Welesa / Zapusty
  Marzec – JARE GODY
  Kwiecień – Święto Jarowita
  Czerwiec – KUPAŁA
  Lipiec – Święto Peruna
  Sierpień – Święto Mokoszy
  Wrzesień – ŚWIĘTO PLONÓW
  Październik – Dziady
  Grudzień – SZCZODRE GODY

  Kontakt:
  Strona oficjalna
  Facebook

   


 

KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Żertwa

  Grupa istnieje od 2010. Siedzibą jest Bydgoszcz. Oprócz obrzędów grupa organizuje też wykłady i spotkania. Członkowie aktywnie zajmują się wspieraniem i aktywizowaniem ruchu rodzimowierczego oraz działaniami na rzecz zachowania i popularyzacji rodzimej słowiańskiej kultury ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Stowarzyszenie jest członkiem Konfederacji Rodzimowierczej. Udział w obrzędach możliwy po uprzednim kontakcie.

  Kalendarz obrzędowy
  Marzec – JARE GODY
  Maj – Rusalny tydzień (Gaik, Dziady wiosenne)
  Czerwiec – KUPAŁA
  Lipiec – Święto Peruna
  Sierpień – Spas Chlebowy
  Wrzesień – ŚWIĘTO PLONÓW
  Październik – Dziady
  Grudzień – SZCZODRE GODY

  Kontakt:
  Facebook

   

 • Kałdus

  Stowarzyszenie formalnie istniejące od 2015 roku, chociaż działające dużo wcześniej. Siedzibą grupy jest Toruń. Członkowie stowarzyszenia realizują się na różnych dziedzinach twórczości – prozie, poezji, malarstwie, śpiewie, rękodziele. Oprócz organizacji obrzędów grupa organizuje wycieczki krajoznawcze po regionie i podejmuje inicjatywy kulturalne. Stowarzyszenie jest członkiem Konfederacji Rodzimowierczej. Udział w obrzędach możliwy po uprzednim kontakcie.

  Kalendarz obrzędowy
  Luty – Gromnica
  Marzec – JARE GODY
  Maj – Maik
  Czerwiec – KUPAŁA
  Lipiec – Święto Peruna
  Sierpień – Spas Chlebowy/Święto Mokoszy
  Wrzesień – ŚWIĘTO PLONÓW
  Październik – Dziady
  Grudzień – SZCZODRE GODY

  Kontakt:
  Facebook

   


 

LUBELSKIE

 • Wolna Grupa „Enklawa”

  Wolna Grupa „Enklawa” jest powstałą w 2016 roku wspólnotą zrzeszającą rodzimowierców i rodzimokulturowców, działającą na terenie województwa lubelskiego. Jej głównym celem jest zaspokojenie potrzeb duchowych mieszkańców regionu poprzez organizację obrzędów cyklu rocznego, zgodnie z kalendarzem rodzimej wiary słowiańskiej.

  Kontakt:
  Facebook
  E-mail


 

LUBUSKIE


 

ŁÓDZKIE

 • Gromada Swarga

  Grupa Rodzimowierców z Łodzi. Głównym celem i przejawem działalności jest kultywowanie słowiańskiej tożsamości Narodu Polskiego oraz rodzimej tradycji, kultury i religii. Gromada oprócz obrzędów organizuje także wykłady.

  Kalendarz obrzędowy
  Luty – Welesowe
  Marzec – JARE GODY
  Maj – Maik
  Czerwiec – KUPAŁA
  Lipiec – Perunowe
  Wrzesień – ŚWIĘTO PLONÓW
  Październik – Dziady
  Grudzień – SZCZODRE GODY

  Kontakt:
  Facebook
  Strona oficjalna

   

 • Krąg Radogost

  Członkowie tworzący grupę działają w Łodzi od 8 lat, przy czym pod obecnym sztandarem od roku 2014. Nazwa nawiązuje do jednej z dzielnic Łodzi – Radogoszcz, która to wskazuje, że na danym terenie mógł występować kult Radogosta. Grupa organizuje obrzędy, prowadzi warsztaty, współpracuje również z grupą rekonstrukcji historycznej „Leśny Witeź”.

  Kalendarz obrzędowy
  Luty – Welesowe
  Marzec – JARE GODY
  Maj – Stado
  Czerwiec – KUPAŁA
  Lipiec – Perunowe
  Wrzesień – ŚWIĘTO PLONÓW
  Listopad – Dziady
  Grudzień – SZCZODRE GODY

  Kontakt:
  E-mail
  Strona oficjalna


 

MAŁOPOLSKIE

 • Wanda

  Gromada „Wanda” to inicjatywa kulturowo-rodzimowiercza powstała w czerwcu 2012 roku. Działa w Krakowie i okolicach. Członkowie grupy aktywnie angażują się w organizację licznych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz popularyzujących wiedzę o kulturze ludowej. Od 2015 roku gromada organizuje obrzędy. Grupa jest członkiem Konfederacji Rodzimowierczej.

  Kalendarz obrzędowy:
  Listopad – Dziady, Mokoszowe spotkanie kobiece
  Grudzień – GROMADNY SZCZODRY WIECZÓR
  Luty – Zapusty
  Kwiecień – JARE GODY
  Czerwiec – Nowe latko – Stado
  Lipiec – KUPAŁNOCKA, Perunowy dzień, Perunica
  Wrzesień – PLONY

  Kontakt:
  Strona oficjalna
  Profil FB

   


 

MAZOWIECKIE

 • RW Mazowsze

  Rodzima Wiara to zarejestrowany związek wyznaniowy działający od 1996 roku. Rodzima Wiara jest członkiem Europejskiego Kongresu Religii Etnicznych oraz Konfederacji Rodzimowierczej. Obecnie funkcjonują gniazda Zachodnio-Pomorskie (w Szczecinie), Pomorskie (Rumia i Koszalin), Małopolskie (Kraków), Warmińsko-Mazurskie (Olsztyn) i Mazowieckie (w Warszawie). Siedzibą związku jest Wrocław.
  Gniazdo Mazowieckie organizuje obrzędy cyklu rocznego i angażuje się w lokalne inicjatywy popularyzujące rodzimą wiarę. Współpracuje także z innymi grupami z regionu.

  Kalendarz obrzędowy
  Luty – Święto Welesa
  Marzec – JARE GODY
  Maj – Maik
  Czerwiec – NOC KUPAŁY
  Lipiec – Święto Peruna
  Wrzesień – ŚWIĘTO PLONÓW
  Październik – Dziady
  Grudzień – SZCZODRE GODY

  Kontakt:
  E-mail
  Profil FB

   

 • Wiedza i Dzieło

  Grupa istnieje i funkcjonuje w Warszawie od 2006 roku. Działalność skupia się przede wszystkim na organizacji obchodów świąt, ale podejmuje także inicjatywy wydawnicze i kulturalne. Grupa jest członkiem Konfederacji Rodzimowierczej.

  Kontakt:
  E-mail
  Facebook

   

 • Drzewo Przodków

  Warszawska grupa rodzimowiercza powstała w 2014 roku. Skupia się na restytucji Starej Wiary na terenie RP. Grupa prowadzi działalność związaną z popularyzacją wiedzy o Słowianach i ich osiągnięciach kulturowych. Grupa jest członkiem Konfederacji Rodzimowierczej.

  Kontakt:
  Profil FB

   


 

OPOLSKIE


PODKARPACKIE

 • Drużyna Swargi

  Drużyna określa się jako nieformalna grupa aktywnych młodych ludzi, zainteresowanych lokalną działalnością historyczną i społeczną. Grupa zajmuje się poszerzaniem wiedzy o Przodkach, integracją środowiska Rodzimowierców, rekonstrukcją historyczną i aktywnym spędzaniem wolnego czasu z podkreśleniem stojącej z działalnością duchowej potrzeby. Drużyna organizuje obrzędy religijne.

  Kontakt:
  Profil FB
  Email

 

 


 

PODLASKIE

 


 

POMORSKIE

 • RW Pomorze – Słowianie Północy

  Istniejąca od 2015 roku wspólnota zrzeszająca rodzimowierców i rodzimokulturowców. Do zadań należy propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, duchowym, religijnym i historycznym Słowiańszczyzny i regionu. Grupa działa w Gdańsku, głównym przejawem działalności jest organizacja obrzędów. Udział w obrzędach otwarty jest dla wszystkich. W 2017 roku przekształcona w pomorski oddział Rodzimej Wiary.

  Kalendarz obrzędowy
  Grudzień – SZCZODRE GODY
  Luty – Święto Welesa
  Marzec – JARE GODY
  Kwiecień – Święto Jarowita
  Maj – Stado
  Czerwiec – NOC KUPAŁY
  Lipiec – Święto Peruna
  Sierpień – Święto Chorsa
  Wrzesień – ŚWIĘTO PLONÓW
  Listopad – Dziady

  Kontakt:
  Facebook

 • Stowarzyszenie Rodzimowierców Pomorskich „Jantar”

  Wspólnota działająca głównie na terenie Trójmiasta. Grupa jest członkiem Konfederacji Rodzimiwierczej. Do listopada 2016 jako „Rodzimowiercy Pomorscy”.

  Kalendarz obrzędowy
  Luty – Święto Welesa
  Marzec – JARE GODY
  Kwiecień – Święto Jarowita
  Maj – Święto Mokoszy
  Czerwiec – NOC KUPAŁY
  Lipiec – Święto Peruna
  Sierpień – Święto Chorsa
  Wrzesień – PLONY
  Październik – Dziady
  Grudzień – SZCZODRE GODY

  Kontakt:
  Facebook

   


 

ŚLĄSKIE

 • Grupa MIR

  Grupa rodzimowierców Słowiańskich z województwa Śląskiego powstała w 2016 roku. Za nazwę grupy, pod którą będzie można ich zidentyfikować przyjęto MIR, czyli POKÓJ. Grupa ta za zadanie nadrzędne przyjęła organizację oraz promowanie świąt Słowiańskich rodzimej wiary jak i rozwój duchowy w zgodzie z dawnymi prawidłami oraz naturą.

  Kontakt:
  Facebook
  Email

   


ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Gontyna

  Stowarzyszenie powstałe w 2009 roku w Bielinach. Zajmuje się organizacją wypoczynku, badaniami naukowymi, działaniami artystycznymi (rzeźba i instalacje, poezja, malarstwo), rekonstrukcją historyczną oraz organizacją obchodów słowiańskich świąt. Jest jedną z organizacji, które powołały Konfederację Rodzimowierczą.

  Kontakt:
  E-mail

   

   


   

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • RW Kołomir

  Jako grupa nieformalna powstało w roku 2009 w Olsztynie. Głównym przejawem działalności jest organizowanie świąt cyklu rocznego (4) oraz świąt pomniejszych (3-4). W latach 2015-2016 stowarzyszenie z powodzeniem zorganizowało  3 edycje spotkań rodzimowierczych (z czego ostatnie połączone z żeńskim spotkaniem motankowym) i doprowadziło do wydania 2 publikacji książkowych. Grupa w swoich założeniach stawia na tradycyjne wartości i konserwatyzm społeczno-obyczajowy. Mimo zamieszkiwania krainy dawnych Prusów, stowarzyszenie odwołuje się do tradycji polskich, również z uwzględnieniem kultury południowej Warmii. Udział w obrzędach możliwy po wcześniejszym kontakcie.
  W 2017 roku przekształcone w warmińsko-mazurski oddział Rodzimej Wiary.

 • Kalendarz obrzędowy
  Grudzień – SZCZODRE GODY
  Marzec – JARE GODY
  Maj – Maik
  Czerwiec – NOC KUPAŁY
  Lipiec – Święto Peruna
  Wrzesień – ŚWIĘTO PLONÓW
  Październik (według nowiu) – Dziady
  Listopad – Święto DoliKontakt:
  Profil FB 

WIELKOPOLSKIE

 • Nadwarciański Krąg Rodzimowierczy

  Stowarzyszenie zwykłe zarejestrowane, skupiające grupę rodzimowierców z Wielkopolski. Głównym przejawem działalności jest organizacja świąt cyklu rocznego. Grupa działa od 2011 roku.

  Kontakt:
  Strona oficjalna
  Profil FB

   


ZACHODNIOPOMORSKIE

 • RW Zachodnio-Pomorskie

  Rodzima Wiara to zarejestrowany związek wyznaniowy działający od 1996 roku. Rodzima Wiara jest członkiem Europejskiego Kongresu Religii Etnicznych oraz Konfederacji Rodzimowierczej. Obecnie funkcjonują gniazda Zachodnio-Pomorskie (w Szczecinie) i Mazowieckie (w Warszawie). Siedzibą związku jest Wrocław.

  Kontakt:
  E-mail

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*