Anglikanizm

Mianem anglikanizmu określa się odłam chrześcijaństwa, jaki stworzony został w szesnastym stuleciu i rozprzestrzenił się na obszarze Anglii. Był ściśle związany z protestantyzmem, ale wykluł się jako swego rodzaju nurt katolicyzmu, ponieważ wykazuje wiele wspólnego pod względem teologicznym z tą religią.

W systemie wierzeń anglikańskich za podstawę stanowiącą punkt wyjścia uznaje się Biblię, która stanowi najważniejszy wzorzec postępowania i autorytet. Jest to święta księga ofiarowana człowiekowi przez Stwórcę. Ponadto wyznawcy tego wierzenia przyznali słuszność dogmatom ustalonym w trakcie czterech pierwszych soborów ekumenicznych. W związku z tym, anglikanizm przyznaje że symboliczne jest uczestnictwo Chrystusa w Eucharystii, ale neguje zwierzchnictwo papieża w kontekście jurysdykcyjnym. Według tej religii, istotne są sakramenty, które mają ważność tylko wtedy, kiedy są przeprowadzane przez duchownych jacy zostali wyświęcani przez biskupów. Podobnie z odprawianiem mszy, czy też kaznodziejstwem. Kolejna kwestia to episkopalny ustrój kościoła, jaki także w anglikanizmie udało się zachować. Nie zachowano natomiast celibatu, który kompletnie odrzucono i zrezygnowano z klasztorów. Dzisiaj natomiast modne wśród wyznawców charakteryzowanego systemu wierzeń jest organizowanie wspólnot zakonnych anglikańskich.

To, na co w głównej mierze wskazują wyznawcy anglikanizmu to przede wszystkim cechujący ich religię eklektyzm. Jest on w pewnym sensie powiązany z katolicyzmem rzymskim, ale też wykazuje dużo wspólnego z protestantyzmem. Jest głównym sposobem zdaniem biskupa Pierre Whalona na idealne sprawdzenie się tu na ziemi, jako godny nieba chrześcijanin.