Filary wiary chrześcijańskiej

W kontekście wiary chrześcijańskiej, jaka jest dziś bardzo szeroko rozumiana, wydziela się kilka podstawowych filarów. Najważniejsze omówimy w poniższych akapitach.
Chrześcijaństwo stanowi objawioną religię, która przybiera charakter monoteistyczny. Jej celem jest tak na dobrą sprawę doprowadzenie jednostki do życia w raju, a więc dążenie do zbawienia jego duszy podczas Sądu Ostatecznego. Wszystko, co związane jest z tradycyjnym chrześcijaństwem natomiast, bezwzględnie musi mieć swój początek i koniec w postaci Syna Bożego, a więc Jezusa Chrystusa. Zgodnie z tym systemem wierzeń, Stwórca jest transcendentny i stawiany na równi ze swym Synem. Jednostka ludzka to z kolei dzieło Boga. Ogólnie człowiek ma być obrazem bożym, ale niestety nie jest za sprawą grzechu pierworodnego, który oddziela jednostkę ludzką od zbawienia. Bóg jest wyrażony w chrześcijaństwie w postaci Trójcy Świętej – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Na temat tej religii wypowiada się mnóstwo znawców religijnych systemów, a także teolodzy, ponieważ chrześcijaństwo uchodzi za największą religię pod względem wpływu społecznego i grona wyznawców tworzących Kościół.

Ponadto filarem wiary chrześcijańskiej okazuje się przekonanie na temat tego, że człowiek przez swoje życie zarabia sobie na potępienie bądź na niebo. Z kolei wierzenia oparte są na przekonaniu absolutnym i niepodważalnym, iż Chrystus umarł na krzyżu za świat, po to aby go odkupić, przynosząc mu zbawienie. Boska natura Boga Ojca, Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego sprawia natomiast, że wszystkie te istoty – natury są w tej samej relacji, a zatem wierny modli się do wszystkich – całej Trójcy Świętej.

Mniej więcej w trzecim stuleciu naszej ery pojawił się odłam wywodzący się z religii chrześcijańskiej, a więc arianizm. W tym systemie za punkt wyjścia uznaje się przekonanie, że Jezus nie jest na równi z Bogiem, ale że jest mu podporządkowany. To natomiast z czasem zostało nieprzyjęte oficjalnie przez kościół apostolski. Uznano to wręcz za herezję, co potwierdził sobór w Nicei mający miejsce w 325 roku.