Religia

Nieważne, czy uznajesz się za człowieka wierzącego, czy nie. O pojęciu „religii” szeroko dzisiaj rozumianej i towarzyszącej ludzkości od zarania dziejów słyszał i wie każdy. Czym jest jednakże ten termin w praktyce? Spójrz dalej.
Istnieje szereg rozlicznych definicji, które opierają się na szczegółowym przedstawieniu religii jako systemu wierzeń. Najprościej rzecz ujmując natomiast jako religię rozumie się szereg rozmaitych praktyk, które łączyć mają sferę świętości, to jest sferę sacrum ze sferą społeczeństwa, czyli wyznawców – zarówno jako Kościoła w ogóle, jak i danego wyznania, czyli pewnej grupy społecznej oraz pojedynczej jednostki. Podstawą każdej religii są doktryny oraz kultury i rytuały dla niej charakterystyczne. Można również mówić o istotności wyznania polegającej na zespoleniu uczuć religijnych wszystkich wiernych danego wyznania. W ten sposób tworzone są kościoły, związki wyznaniowe, wspólnoty religijne. Cechą szczególną każdej religii jest zdecydowanie łączący się z nią mistycyzm.

Dążeniem wiernego, niezależnie od rodzaju wyznawanej religii, okazuje się dążenie do sacrum, a więc chęć przybliżenia się do tego, co święte, do bóstwa. W roku 2012 przeprowadzano międzynarodowe badania społeczne, które opierały się na ankiecie poświęconej deklaracji ankietowanych w sprawie wyznania wiary. Ponad sześćdziesiąt procent przepytanych było zdania, że są religijni. Za ateistów uznało się tylko trzynaście procent przebadanych. Jako wierzących, lecz niepraktykujących określiło się zaś ponad dwadzieścia procent ankietowanych. Ciężko jest na dziś dzień jednoznacznie ustalić jakie są religie na całym świecie oraz ile ich jest. Z szacunków aktualnych wynika, że może być łącznie nawet dziesięć tysięcy rozmaitych typów wierzeń, a samych wyznań wywodzących się z chrześcijaństwa jest ponad czterdzieści.