Prawosławie

Doktryna prawosławna wywodzi się z kościoła chrześcijańskiego i jest ona zaczerpnięta z języka greckiego, a mianowicie etymologicznie pochodzi od słowa orthodoxia, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza prawidłowo wierzący oraz prawdziwie.

Prawosławie najprościej można natomiast zdefiniować, co akceptują wyznawcy tej religii, jako kościół powszechny, w którym nie ma uwzględnionego kościoła zachodniego. Ten odłączył się od systemu wierzeń w 1054 roku, kiedy to doszło do tak zwanej schizmy wielkiej, a więc podziału chrześcijaństwa na rozmaite odłamy i nurty. Musimy także dodać, że to właśnie religia tu omawiana jaką jest protestantyzm stanowi kolebkę wszystkich lokalnych kościołów.

Religia prawosławna bazuje na dekretach siedmiu pierwszych soborów powszechnych, a także przekazach głoszonych ludowi wiernych przez Ojca Kościoła. Nie ma natomiast tak jak jest to obowiązkowe w kościele zachodnim prymatu biskupa Rzyma, czyli papieża. To zostało dorzucone wraz z wyżej wspomnianą schizmą wielką. Co więcej, funkcję tego prymatu i jego rola przypisane zostały Patriarsze Konstantynopola, a z czasem, kiedy doszło do upadku Bizancjum, przejęła ją Moskwa, będąca stolicą patriarszą. W prawosławiu bardzo ważne jest uznanie dogmatu o pochodzeniu Ducha Świętego tak od Syna, jak i Ojca Bożego. Ten dogmat to Filioque. Poza tym, prawosławie zapewnia liturgikę jako podstawową, nadrzędną formę prezentowania wierzeń. Zasadą religijną mającą obejmować wszystkich wiernych jest zaś zasada lex orandi lex credendi czyli z łacińskiego- reguła modlitwy jest regułą wiary.