Chrześcijaństwo

Etymologicznie słowo chrześcijaństwo wywodzi się z języka greckiego oraz zaczerpnięte jest od łacińskiego określenia christianitas. Jest to miano religii największej na świecie pod względem liczebności wyznawców. To system wierzeń o charakterze monoteistycznym, który bazuje na przekonaniu, iż nauki dla Kościoła wiernych głosi Jezus Chrystus.

Wszelkie normy i zasady w kazaniach Jezusa tworzą chrystianizm oraz galeria malarstwa online przekazane są na mocy ewangelii kanonicznych. Ponadto, nie zapominajmy także o tym, że chrześcijaństwo w całości wyrażane jest w Biblii. To jedna z najstarszych religii świata, która powstała w pierwszym wieku naszej ery, a jej ojczyzną jest Palestyna.

Według najdawniejszych zapisków, Chrystus jest synem Bożym i stawiany jest z nim na równi, nazywany często Pan, Stwórca i Wybawiciel ludzkości. Wierni, którzy chcą dotrzeć do celu w postaci ostatecznego zbawienia w trakcie Sądu Bożego, obowiązkowo muszą uznać Pana Jezusa za mesjasza. Nie mogą także nie uwzględniać w swych wierzeniach odkupieńczej śmierci oraz tego, że zmartwychwstał. To jest kluczowa droga dla wyznawców chrześcijanizmu w dowolnej formie i postaci. Kiedyś oczywiście nie było wynalezionego pisma, zatem nauczania o których mowa przekazywano ustnie, z czasem dopiero zaczęto tworzyć Biblię a później pisma apostolskie, jakie także w Piśmie Świętym występują. Pismami apostolskimi są dokumenty religijne poświęcone chrześcijanizmowi, które opierają się na spisaniu historii dziejących się w okresie życia apostołów będących pierwszymi uczniami Chrystusa.