Wyznania chrześcijańskie

Wszyscy wyznawcy religii chrześcijańskiej mają pewne standardy wiary, w które wierzą. I ten temat będzie stanowił punkt naszych rozważań w niniejszym artykule.

Filarem na którym opiera się chrześcijaństwo okazuje się wiara w kościół powszechny, który został stworzony przez równego Stwórcy – Bogu Ojcu Jezusa Chrystusa- Syna Bożego. Kościołem wyżej wspomnianym uznaje się natomiast ludzi wszystkich razem zebranych do kupy, który są wspólnotą chrześcijańską i wszyscy mają na celu uzyskanie ostatecznego jednego celu, a mianowicie zbawienia. W wielu przypadkach, jako kościół rozumiane jest- czy to przez ekspertów w dziedzinie religioznawstwa, czy też wiernych – zgromadzenie, w jakie się wstępuje, systematycznie uczestnicząc w nabożeństwach. Warto w tym kontekście wspomnieć także o chrześcijaństwie ekskluzywnym oraz chrześcijanach inkluzywnych.

Pojęcie religia chrześcijaństwa to prawdziwa studnia bez dna – jest tak wiele rozmaitych rodzajów wielorakich systemów wierzeń, że można mówić o specyficznym podziale na rozliczne odłamy. W ich obrębie jest też szereg rozmaitych podziałów wewnętrznych. Chrześcijaństwo obejmuje jednakże w swym najszerszym kontekście trzy nadrzędne odłamy, na jakie składa się katolicyzm, kościoły wschodnie oraz protestantyzm. Katolicyzm obejmuje zaś obrządki – greckokatolicki, łaciński, wyznania starokatolickie, mariawityzm, odłamy liberalne oraz tradycjonalistyczne. Kościoły wschodnie zaś obejmują prawosławie a w tym mieszczą się kościoły asyryjskie oraz orientalne. Na trzeci odłam składa się zaś szeroko rozumiany protestantyzm, a więc luteranizm, baptyzm, metodyzm, adwentyzm, pentekostalizm oraz kalwinizm i anglikanizm.