dialog międzykulturowy

  • dialog międzykulturowy,  kultura

    Religia jako katalizator dialogu międzykulturowego

    Wprowadzenie Definicja dialogu międzykulturowego Dialog międzykulturowy to proces wzajemnego komunikowania się i wymiany idei między różnymi kulturami. Polega na akceptacji i szacunku dla innych wierzeń, wartości i tradycji. Jest to sposób na budowanie mostów porozumienia i zrozumienia między różnymi społecznościami.…