edukacja

  • edukacja,  rozwój intelektualny

    Wpływ religii na edukację i rozwój intelektualny

    Wartości moralne Religia jako fundament etyki Religia od wieków pełni rolę fundamentu etycznego dla społeczeństwa. Wpływa na kształtowanie wartości moralnych i norm społecznych, które są nieodłącznym elementem w edukacji. Poprzez naukę religii dzieci uczą się o dobru, sprawiedliwości i miłości…