nowoczesna

  • nowoczesna

    Wpływ religii na rozwój sztuki nowoczesnej

    Wprowadzenie Zarys problematyki Religia od zawsze miała duży wpływ na różne aspekty życia, w tym także na sztukę. Artykuł skupia się na analizie tego wpływu w Elewacje wentylowane kontekście sztuki nowoczesnej. Przedstawione zostaną związki między religią a sztuką, a także…