Starokatolicyzm

  • Starokatolicyzm

    Czym jest starokatolicyzm?

    Pod pojęciem starokatolicyzmu rozumie się pewien nurt w obrębie katolicyzmu, który stworzony został w 1870 roku. Miał być on swego rodzaju owocem bunty części rzymskokatolickiego kościoła na to, co zostało ogłoszone w trakcie soboru watykańskiego I. Przeciwstawiono się I dogmatowi…