współczesna

  • religijne motywy,  współczesna

    Religia jako inspiracja dla sztuki współczesnej

    Wprowadzenie Krótka historia relacji między religią a sztuką. Religia od wieków odgrywa ważną rolę w sztuce. Już w starożytności artystyczne przedstawienia bogów i mitologicznych postaci były nieodłączną częścią kultu religijnego. W średniowieczu sztuka sakralna, zwłaszcza w kościołach, pełniła funkcję edukacyjną…