Religia

Na co oddziałuje religia?

Do religii często jest podchodzić w sposób obiektywny i pozbawiony emocji. Generalnie istnieje cała masa rozmaitych rodzajów wyznań, a nawet definicji systemu wierzeń. Niemniej jednak, w każdym przypadku zawsze religia wywiera na człowieka wpływ, a jaki o tym dowiesz się, czytając nasze poniższe akapity tekstu.

Istnieje cała masa rozlicznych ekspertów związanych z religią, którzy opierają swoją pracę przede wszystkim na gruntownym analizowaniu sfery systemów wierzeń. W związku z tym, jest cała masa badaczy z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, według których religia jest subiektywna, związana z psychologią, a przez to ma bardzo dobry wpływ na jednostkę. Jej dobroczynne oddziaływanie widoczne jest w rozmaitych wymiarach i na rozlicznych płaszczyznach. Po pierwsze, wierząc masz poczucie pociechy i otuchy. Masz komu zawierzyć, komu się wypłakać, w kim znaleźć mentalne oparcie. Po drugie, ustalono na podstawie rozmaitych badań społecznych, iż religia tu charakteryzowana jest niezwykle pomocna w zakresie zmagań ze społecznymi dewiacjami. Pozwala znacząco zmieniać postępowanie oraz wpływa na dobre samopoczucie. Zdaniem lekarza pracującego dla Centrum Medycznego Uniwersytetu w Pittsburghu, uczęszczając raz w tygodniu do kościoła, aby brać udział w nabożeństwach różnego rodzaju, pozwala przede wszystkim na wydłużenie życia i to nawet o parę lat. Wnioski te wyciągnięto na podstawie przebadania siedmiu tysięcy osób – seniorów w Centrum Medycznym na Uniwersytecie Dukea. Miało to miejsce w roku 1997. Okazuje się, że ludzie wierzący, poprzez swoje praktyki regularnie realizowane, mają korzystny wpływ na poprawę kondycji zdrowotnej poprzez wzmocnienie systemu immunologicznemu. Co więcej, religia uspokaja, a wyznawanie wiary redukuje ciśnienie krwi.