Religia

Religia w opisach

Wyróżnia się całą masę wielorakich definicji religii. Wyznań jest na świecie według specjalistów nawet być może do dziesięciu tysięcy, dlatego nie powinno być zadziwiające dla nikogo, iż teorii jest cała masa, w tym powstały rozmaite opisy, które tyczą się wyznania wiary w ogóle.

Jednym z typów opisów wyżej wymienionych, który odwołuje się do pojęcia religii okazują się opisy konfesyjne. Ich założenie opiera się na zarzucie, że podstawą faktycznej definicji religii jest brak uwzględnienia osobliwości i charakteru danego systemu wierzeń. Tego rodzaju przeświadczenia dostrzegalne są chociażby w opiniach kardynała Franciszka Koniga. W jego opinii, religia chrześcijańska opiera się na odbywającej się wprost ingerencji istoty bożej w dzieje jednostki ludzkiej i koleje jej losu i życia.

Kolejnym rodzajem opisów poświęconych stricte pojęciu religii okazują się opisy niekonfesyjne, które wykazują związek z humanistycznymi przedmiotami naukowymi dotyczącymi człowieka. W tym zakresie jako religię rozumie się działalność jednostki, a cały system wyznań i wiarę utożsamia się z kulturą. W tym przypadku na czoło wysuwa się ze swymi opiniami Richard Dawkins oraz Sam Harris.

W opisach naturalistyczno-psychologicznych z kolei religia traktowana jest jako swego rodzaju psychiczna reakcja ludzka, która ma charakter czysto subiektywny. Wpływa na rzeczywistość obiektywną i materialną, przez co rozumie się procesy dziejowe, stosunku społeczne oraz przyrodę. Reprezentantem takiego podejścia jest Zygmunt Freud, Thomas Henry Huxley, Karol Marks czy Ludwik Feuerbach.