Anglikanizm

Druid

Z terminem druid z pewnością spotkał się mało kto z nas, a pojęcie to jest jasne wyłącznie dla wąskiej grupy religioznawców. Niemniej jednak wypada o tym systemie wierzeń, bo do tego właśnie odnosi się ta nazwa, wspomnieć nieco więcej. Dlaczego? Zobaczysz po lekturze naszego tekstu.

Na wstępie kilka prostych słów o pochodzeniu tego tajemniczo brzmiącego wyrazu. Czym jest druid i z czym się wiąże? Otóż słowo to wywodzi się z języka łacińskiego, a ściślej rzecz biorąc pochodzi od określenia druides. Niektórzy są też zdania, że to termin zaczerpnięty od celtyckiego druida. Tak czy inaczej, mianem tym nazywa się starożytnego kapłana celtyckiego. To on miał przewodzić uroczystościom religijnym i tym mianem zaczęto też nazywać wierzenia druistyczne i tak powstał druizm nazywający systemy wiary typowe dla Celtów.

Jeżeli chodzi natomiast o postać druida jako duchownego, to na pewno trzeba mieć na względzie fakt, iż byli to przewodnicy duchowi, których kluczowym zadaniem było sądzenie. Co więcej, to oni zajmowali się prognozowaniem przyszłości, a robili owe przepowiednie, korzystając z interpretacji lotu ptaków. Z czasem zamiast analizowania sposobu lotu ptaków, poświęcali uwagę na badanie wnętrzności organizmów zwierzęcych. Druid wszedł w klasyfikację trzech podstawowych kast w obrębie kapłaństwa celtyckiego, towarzysząc także filidom i bardom.

Skąd wiadomo o druidach, skoro to tak zamierzchłe czasy? Badacze religii wyciągają tu informacje o wspomnieniach Juliusza Cezara. Potwierdzają to także geografowie oraz historycy. W starożytności pojęcie druida jak najbardziej było znane i powszechnie używane. Z czasem termin ten zaczął się natomiast przewijać w źródłach chrześcijańskich. Dokładniej, wykazuje się powiązanie pomiędzy druidem a mnichami z rejonów Walii czy Irlandii.