Religia

O religii – najważniejsze informacje

Religia towarzyszyła człowiekowi od zawsze, stanowiąc nieodłączny element życia społecznego, w pewnym sensie kulturowego, ale również i duchowego. Ciężko jest generalizować, aby stwierdzić, jaka była określona data zrodzenia się pierwszego systemu wierzeń. Można jednak sporo wywnioskować z badań przeprowadzonych na ten temat.

Zdaniem ekspertów, najbardziej stare zapiski wskazują, że religia pojawiła się prawdopodobnie nawet w czasach prehistorycznych. Skąd takie wnioski? Prezentują to rozmaite rysunki widniejące na skałach, które w niektórych przypadkach przetrwały do dnia dzisiejszego. Ponadto dowodem okazują się także miejsca pochówkowe, które przecież nie byłyby tworzone, gdyby ludzkość dawnych czasów nie wyznawała wiary w życie pozagrobowe, pośmiertne, duchowe. Religią jaka wskazywana jest jako pierwotny system wierzeń okazuje się animizm. Zdaniem badaczy chrześcijaństwa z kolei to pramonoteizm. Tak czy inaczej jednak religia zawsze pełniła funkcję odbioru świata, postrzegania tego, co jest moralne a co nie, co dobre, a co złe, określania otaczających człowieka i glob zjawisk.

Wyróżnia się kilka rodzajów dziedzin wiedzy, które specjalizują się w badaniu religii, a wśród nich na szczególną uwagę zasługują psychologia religii, religioznawstwo, teologia, filozofia religii, socjologia religii. Pod względem typologii systemu wierzeń wydziela się natomiast religie kosmocentryczne, a więc inaczej – religie Wschodu oraz religie teocentryczne, czyli wierzenia Zachodu. Z perspektywy pochodzenia natomiast mówi się o religiach objawionych, dharmicznych, naturalnych, a patrząc na to, jak wyznawcy systemu wierzeń odbierają bóstwa, w które wierzą, wydziela się monoteizm, henoteizm, deizm, nonteizm, panteizm, politeizm.