wielokulturowe

  • różnorodność,  społeczeństwo,  wielokulturowe,  współistnienie

    Religia w wielokulturowym społeczeństwie

    Różnorodność religijna Współczesne społeczeństwo charakteryzuje się dużą różnorodnością religijną. W dzisiejszych czasach, społeczeństwa stają się coraz bardziej zróżnicowane pod względem religijnym. Ludzie o różnych wyznaniach spotykają się i współistnieją w jednym miejscu, tworząc wielowyznaniowe społeczności. Ta różnorodność religijna jest widoczna…